left

Donesalliberades

right

Qui som?

Col·lectiu feminista llibertari


Les Llibertes és un col·lectiu que neix a les Terres de l’Ebre, però es projecta cap al món. S’admeten tot tipus de persones feministes, que s’atreveixin a anar més enllà del gènere per tal de trencar esquemes heteropatriarcals i cisheteronormatius.


Com ens organitzem?

Treballem a partir de les assemblees obertes. També volem ser un grup de suport.


La voluntat de les Llibertes és establir col·laboració i fer accions conjuntes amb altres col·lectius o grups feministes.


OBJECTIUS

- Avançar cap a una societat més justa i igualitària


- Trencar el marc binari de gènere i vincular aquest concepte al marc opressor de l’heteropatriarcat

Projecte cartes anònimes

Consisteix a publicar cartes anònimes que relaten experiències masclistes de la vida quotidiana.

Activitats

Les principals activitats que duem a terme són les següents:

icon

Formació interna

Estem sempre en constant aprenentatge i obertes al debat. Comptem amb un grup de lectura feminista
icon

Accions

Les accions de les Llibertes van encaminades a trencar amb l'estructura jeràrquica i heteropatriarcal de la societat.
icon

Tallers

Pots veure les activitats que estem realitzant aquí.