Taller: Tu actues

Actuem per una República feminista

La república que volem ha de ser feminista i en cap cas pot reproduir el model d’estat que ara tenim. No ens val una separació i després ja veurem, la necessitat de canvi, justícia social i igualtat hi han de ser inherents. El procés d’independència anhela un altre món possible i ha de deslligar-se del model d’estat capitalista patriarcal, en cas contrari no aconseguirem la transformació social real.

Les Llibertes volem contribuir a aquest nou món possible, des de la nostra humil posició volem contribuir a visibilitzar les injustícies que el model social patriarcal ha naturalitzat i invisibilitzat

El taller: Tu actues. Actuem per una República feminista se centra a experimentar les emocions i l’empatia i ho fem a través de la representació d’escenes masclistes extretes de la vida quotidiana.

Des  que Descartes ens va plantejar la separació de cos i ment, essent el cos l’emocional i el femení i la ment la raó i el masculí, les dones hem estat arraconades de tots els àmbits dels sabers importants, els raonables, i ens hem quedat en els emotius, desqualificant i menystenint el que sovint fèiem.

Però gràcies als treballs de Damàsio, neuròleg, psicòleg i científic portuguès, descobrim l’error de separar cos i ment, emoció i raó. Aquest autor no només diu que aquests no es poden separar, sinó que, a més a més, ens evidencia que primer és l’emoció i després la raó o el que és el mateix, sense l’emoció, que ontogènicament és anterior, no hi haurà la raó.

Doncs bé, l’emoció és allò que tothom experimentem d’igual manera, ens és propera i universal. Per això el nostre taller va d’això, d’experimentar i compartir emocions. De treballar junts i juntes per expressar sensacions i experiències. I ho fem representant escenes, semblants a les del Teatre de l’oprimit, i treballant-les després en petits grups. Concloem el taller extraient conclusions plegades. Unes conclusions que s’encaminen a respondre aquestes dos grans preguntes: com podem visualitzar i assenyalar l’heteropatriarcat i el que ens fa en el quotidià? I com podem revertir les situacions masclistes que vivim?

Amb ganes i il·lusió volem començar un nou cicle de tallers, gràcies CDR Terra Alta!

Fotos del taller Tu actues a Gandesa: